Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Żywa Korona Maryi

03 Zywa Korona Maryi

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Różaniec Rodziców

Grupa modlitewna Różańca Rodziców zaprasza wszystkie osoby pragnące modlić się w intencji swoich dzieci. Nasze spotkania obywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12. Kontakt: Anita Połczyńska - Zadrożna anitazadrozna@yahoo.com

Prośba o modlitwę o POKÓJ na Ukrainie

Św. Klemensie - następco św. Piotra i męczenniku, módl się za nami, uproś POKÓJ na UkrainieDrodzy Rodzice,
Pozwalam sobie przesłać fragment listu Księdza Andrzeja Sańko z Ukrainy, który przesłałam Państwu w maju ubiegłego roku.
Wówczas, chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy do jakiej eskalacji dojdzie w wyniku istniejącego konfliktu.
Nie zdawaliśmy sobie sprawy jak bardzo cierpi ludność cywilna, a przede wszystkim DZIECI.
Myślę, że warto raz jeszcze przytoczyć te słowa:

,,Bardziej rozległe od materialnych są zniszczenia duchowe, powstałe w mentalności miejscowego społeczeństwa. Przejawem tego była do niedawna ślepa, wprost fanatyczna wiara w komunizm wielu tutejszych mieszkańców, gotowych wspierać promoskiewskie demonstracje, na których oprócz stalinowskiej retoryki, obecne zawsze były bolszewickie sztandary i prawosławne ikony, co oczywiście nie dzieje się spontanicznie i jest spowodowane wpływem wszechwładnej Rosji, która nadal kontroluje życie takich biednych krajów jak Ukraina, czy Białoruś.

Mówią o tym słowa listu pasterskiego, które zatroskany o pokój Pasterz Kościoła w Diecezji Odessko – Symferopolskiej kieruje nie tylko do swoich diecezjan:

Drugi już raz w ciągu ostatnich miesięcy teren naszej diecezji stał się miejscem przerażających wydarzeń. Najpierw z wielkim niepokojem byliśmy świadkami aneksji Krymu, a w miniony piątek sama Odessa stała się polem bitwy. Z głęboką troską obserwuję nasilanie się agresji i coraz częstsze zamieszki w różnych częściach kraju. Piątkowe wydarzenia w Odessie tak tragiczne w swoim przebiegu jasno pokazują, że za tymi zamieszkami stoją siły spoza naszego miasta i spoza naszego kraju.

Patrząc na poległych w tych zamieszkach i widząc cierpienia wielkiej liczby rannych pragnę wezwać wszystkich chrześcijan bez względu na ich przynależność wyznaniową do wspólnej i bezustannej modlitwy o pokój (...).

Proszę wiernych o zachowanie spokoju i niepoddawanie się prowokacjom. Wzywam Was także do głębokiej modlitwy w intencjach naszej ojczyzny.

Pragnę także zwrócić się z apelem do wszystkich sił politycznych w kraju i za granicą o wytężenie wysiłków mających na celu zapewnienie pokoju w Ukrainie i zatrzymanie eskalacji przemocy. Proszę społeczność międzynarodową o wzmocnienie nacisków politycznych i ekonomicznych na tych, którzy wspierają przemoc, opłacają prowokatorów i separatystów oraz zaopatrują ich w broń.

Oddając Nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu losy Ukrainy i świata, w sposób szczególny zawierzamy katolików od Odessy do Krymu, którzy nie zważając na niebezpieczeństwo, wraz z ks. Biskupem Bronisławem i bp. Jackiem oraz kapłanami niosą Chrystusowy pokój tam, gdzie najbardziej go brakuje. Ufamy, że ta przepiękna ziemia nad brzegami Morza Czarnego, z wieloma śladami polskości, naznaczona straszliwym ludobójstwem, gdzie z głodu zginęło ok. 8. mln ludzi, a niedawno nieopodal lotniska w Odessie odkryto masowe groby osób różnej narodowości (Polaków, Niemców, Włochów, Francuzów...) w większości katolików, zazna upragnionego pokoju. Modlimy się o żarliwie i wszystkich prosimy o modlitwę.

Modlitwa o pokój za wstawiennictwem św. Klemensa I, papieża i męczennika, głównego Patrona Diecezji Odessko-Symferopolskiej na Ukrainie

Św. Klemensie - następco św. Piotra, wielki apostole i męczenniku naszej ziemi i naszego Kościoła!
Wiesz czym jest niewola - sam bowiem byłeś niewolnikiem.
Wiesz czym jest przemoc i wojna - gdyż dzieliłeś los więźniów i zesłańców.
Wiesz czym jest ofiara, ponieważ jako kapłan Jezusa Chrystusa żyłeś duchem Eucharystii.
Wiesz także czym jest prawdziwy Boży pokój, za który cierpiałeś i przelałeś krew.
Prawdziwie zatem od początków chrześcijaństwa nazywany jesteś Apostołem Pokoju, gdyż jeszcze gorliwiej głosiłeś Ewangelię i budowałeś Kościół w warunkach urągających ludzkiej godności, gdy nie było żadnej nadziei oprócz Boga.
Kierowałeś oczy i serca innych ku nieprzemijającym wartościom, ku Portowi Zbawienia, zakotwiczony mocno w wieczności poprzez wiarę, ubogi i skromny, radosny w cierpieniach i prześladowaniach za Kościół.

 

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn