Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Żywa Korona Maryi

03 Zywa Korona Maryi

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Różaniec Rodziców

Grupa modlitewna Różańca Rodziców zaprasza wszystkie osoby pragnące modlić się w intencji swoich dzieci. Nasze spotkania obywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12. Kontakt: Anita Połczyńska - Zadrożna anitazadrozna@yahoo.com

List od Ks. Andrzeja Sańko Z Ukrainy - Intencje Mszy Św., Paczki z żywnością dotarły!!!

Kochani Rodzice,
Dzisiaj otrzymaliśmy list od Księdza Andrzeja z Ukrainy.
Paczki z zebraną żywnoscią, które  zostały wysłane 1 lutego 2015, kilka dni temu szczęśliwie dotarły na miejsce. Chwała Panu!
Poniżej znajdują się szczególy dotyczące sprawowanych Mszy Świętych w intencjach, które zostały zamówione.
Z Panem Bogiem,
Anita PZ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szanowna Pani Anito!

Bardzo mocno odczuwalna jest Wasza modlitwa w takim momencie, w którym znikąd oprócz Was (teraz się trochę obudziła Sokółka) nie mamy pomocy i tylko wraz ze Psalmistą możemy wołać: "nasza pomoc w Imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię". Czym się Bogu odpłacę za łaskę zbawienia? Podniosę Kielich Krwi Przenajdroższej i wezwę Pańskiego Imienia! I na przekór zmysłom oraz rozumowi, który uparcie się buntuje, z zachwytem, jak Maryja, w swoich dłoniach Ciało Twe piastuje!


Pamiętać będziemy o Was i Waszych podczas sprawowania Pamiątki Męki i Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, któremu panowanie, cześć i wdzięczność za Boże dary w Was, zwłaszcza za ofiarną Miłość Jego Serca, która nas jednoczy w prawdziwy apostolski i męczeński Kościół.Niestety napięcie nerwowe i zmęczenie fizyczne, a także cierpienia duchowe, które przyjmuje w duchu wynagrodzenia za zbawienie innych, wszystko to doprowadziło mnie do utraty sił, skoków ciśnienia i grypy, tak iż ostatnie dwa tygodnie spędziłem w łóżku, wstając jedynie, aby wierni nie byli pozbawieni Najświętszej Ofiary Mszy świętej. Dopiero wczoraj w katedrze, kiedy stałem przy Ołtarzu wraz z Naszym Pasterzem oraz Kapłanami, Pan Bóg mnie umocnił i z radością razem ze wszystkimi księżmi odnowiłem Przymierze z Chrystusem Jedynym i Wiecznym Kapłanem. Kilka dni temu nadeszły przesyłki z żywnością, bardzo na czasie, których zawartość częściowo rozdałem biednym, a reszta poszła do stołówki dla dzieci.

 

Co do intencji:

W dniu 6.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy  Świętej w intencji w intencji Córki Moniki - o łaskę zdrowia i potrzebne Łaski

W dniu 7.04. również w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji  Córki Aleksandry o potrzebne Łaski i opiekę Matki Najświętszej

W dniu 8.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy  Świętej w intencji Kasi o nawrócenie, cudowne uzdrowienie Duszy i ciała i potrzebne Łaski

W dniu 9.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy  Świętej w intencji Syna Marcina - za nawrócenie, cudowne uzdrowienie Duszy i ciała i potrzebne Łaski

W dniu 10.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji p. Barbary Hadyś o ŁASKĘ cudownego wyzdrowienia i potrzebne Łaski

W dniu 16.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji  p. Danuty Lelek i p. Heleny Łebek-Sakiew oraz ich rodzin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla żyjących oraz wieczny odpoczynek i zbawienie Dusz dla zmarłych  (z rodziny Lelków, Łebków i Sakiewów).  

W dniu 17.04. również w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy  Świętej w intencji Darii  - o Boże błogosławieństwo dla niej i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Najświętszej - prosi Matka.
 
W dniu 18.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji p .Heleny Maciąg, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla niej i jej Rodziny.

W dniu 19.04. o 9-tej naszego czasu na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji Pani Teresy Bujno

W dniu 20.04. o 9-tej naszego czasu na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji Danusi Warchoł

W dniu 21.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji pedagogów i uczniów Społecznej Szkoły Polskiej

W dniu 22.04. w Godzinie Miłosierdzia (15-tej naszego czasu) na Ołtarzu Chrystusowym zostanie złożona Najświętsza Ofiara Mszy Świętej w intencji Pana Ryszarda Zadrożnego

 


KOCHANI RODACY!
Pamiętać będziemy o Was i Waszych bliskich podczas sprawowania Pamiątki Męki i Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, któremu panowanie, cześć i wdzięczność za Boże dary w Tobie, zwłaszcza za ofiarną Miłość Jego Serca, która nas jednoczy w prawdziwy apostolski i męczeński Kościół.

Niech będą błogosławieni wszyscy nieobojętni wobec okrutnego losu niewinnie cierpiących... W obliczu masowego ludobójstwa, wynikającego z prawie powszechnego zakłamania i opętania złem, każdy nawet najdrobniejszy gest jest jak pełna miłości posługa Weroniki: odwaga bycia sobą wbrew znieczulicy i wyrachowaniu.
DRODZY PRZYJACIELE CHRYSTUSA I NIEPOKALANEJ - Wy  wszyscy:  unikający światowego hałasu, szukający Boga w codzienności życia i ciszy serca (choć bowiem we wszystkich świątyniach archidiecezji łódzkiej są odczytywane katechezy liturgiczne bpa Marka, w tym o świętym milczeniu podczas Liturgii Mszy św., niewiele to skutkuje wobec banalizacji Sakramentów na koszt taniego estradowego repertuaru!) Módlcie się nadal, jak to czyniliście dotychczas, w swojej świątyni, w rodzinnych gronie i indywidualnie, aby Wszechmogący Bóg zatrzymał bezkarne unicestwianie istot ludzkich. Prosimy o to we wspólnej z Wami modlitwie nie tylko dla Ukrainy, lecz dla tych ziem, gdzie strumieniami leje się krew Bożych dzieci, odkupionych Najdroższą i Najświętszą Krwią Zbawiciela.
Niech dobry nasz Ojciec w Niebie błogosławi wszystkim ofiarodawcom, ich rodzinom, broni od grzechu, odstępstwa od wiary, a także pomaga we wszelkich poczynaniach w życiu rodzinnym i osobistym. Aby wszędzie było znane, uwielbiane, szanowane Przenajświętsze Serce Chrystusa Zbawiciela Króla Wszechświata. O to błagam podczas publicznej Drogi Krzyżowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Gorzkich żali, Różańca świętego, a także odmawiane razem z klerykami oraz diakonami, których przygotowuje poprzez święte rekolekcje zamknięte do przyjęcia sakramentu święceń wspólne pacierze kapłańskie, tak zwany brewiarz.

Co się tyczy przyszłości, zna ją jedynie Dobry Bóg, a my oddajemy się Jego Opatrzności. Wierząc w zwycięstwo Chrystusa Pana nad śmiercią, chorobą, piekłem i szatanem, przesyłamy Wam pełne nadziei na upragniony pokój życzenia wielkanocne. Stokrotne "Bóg zapłać" wszystkim ofiarodawcom.
CHRISTUS SUREXIT ALLELUJA! ALLELUJA! ALLELUJA!

ks. Andrzej

 

 

 

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn