Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Żywa Korona Maryi

03 Zywa Korona Maryi

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

1 stycznia obchodzimy Uroczystość Maryi Świętej Bożej Rodzicielki

Kochani Rodzice,
Dzisiaj, w pierwszy dzień Nowego Roku, obchodzimy Uroczystość Świętej Bozej Rodzicielki, Maryi.
Dziękujemy Matce Najświętszej, Maryi za to, że swą macierzyńską opieką otacza nas wszystkich.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi

Maryjo, śliczna Pani.
- śpiewa Eleni.

Nie można lepiej rozpocząć Nowego Roku jak wzywając imienia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, to Ona, Matka Syna Bożego jest obecna w sposób dyskretny, wszędzie tam, gdzie jest jej Boski Syn.

Witaj, Święta Boża Rodzicielko,
Ty wydałaś na świat Króla,
który włada niebem i ziemią na wieki wieków.
(Tekst liturgiczny Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki.
Antyfona na wejście – Seduliusz)
 
Na papirusie, pochodzącym z przełomu III i IV wieku, odnalezionym w Egipcie, utrwalona została antyfona: "Pod Twoją obronę". Modlitwa ta jest wyznaniem wiary w Boże Macierzyństwo NMP: "Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…".

W modlitwie Zdrowaś Maryjo prosimy z wiarą: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi…".

W Litanii do Wszystkich Świętych oraz w Litanii Loretańskiej wyznajemy naszą wiarę modlitwą: "Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami".

A w Godzinkach wyśpiewujemy prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi: "Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu/ Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu".

W pobożności polskiej, już na początku chrześcijaństwa na naszych ziemiach, rozbrzmiewało uroczyste wyznanie wiary w Boże Macierzyństwo NMP: "Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja…". Do tego hymnu nawiązuje Juliusz Słowacki: "Bogarodzico! Dziewico!/ Słuchaj nas Matko Boża (Hymn "Bogarodzico"). Adam Mickiewicz w uroczysty sposób ujmuje tajemnicę Wcielenia: "Grom, błyskawica!/ Stań się, stało: /Matką dziewica,/ Bóg ciało!" ("Hymn na dzień Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi").

Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do wyznania wiary w Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Zbawiciel bowiem, Wcielony Syn Boży, "narodził się z Maryi Panny". Prawda ta skłania nas do postawy uwielbienia Pana Boga za Jego wspaniały plan zbawienia świata. Rodzi także nadzieję. Matka Syna Bożego jest także naszą Matką.

Macierzyństwo Maryi i nasze synostwo
Otwarcie się Maryi na macierzyństwo stało się przyczyną Jej radości, ale też i naszej nadziei. Kościół zachęca nas, abyśmy na tajemnicę Nocy Betlejemskiej spojrzeli oczami Matki Chrystusa. To pomoże nam otworzyć się na Jezusa. Moment przyjęcia Boga, zaakceptowania Jego wkroczenia w naszą ludzką rzeczywistość oraz „urodzenie” Jezusa w nas – zwane „nowym narodzeniem” – jest naszym zbawieniem. Staramy się naśladować Maryję, która jako pierwsza przyjęła Jezusa do siebie i Jej przysługuje szczególna godność i wyniesienie ponad innych ludzi. Serce Maryi było zawsze dla Niego, było Jego sercem, bo zostało Jemu oddane na wyłączność.

Maryja wszystkie sprawy zachowywała w swoim sercu i jako Matka wie o Nim wszystko. Bóg obdarował Maryję duchowym macierzyństwem obejmującym całą ludzkość. Ona staje się naszą Matką zgodnie z testamentem Jezusa: „Oto Matka Twoja, oto twój Syn”. Jesteśmy synami Maryi, bo ta, która zrodziła Syna, rodzi także i nas do wiary w Jej Syna. Ona jest najlepszą pośredniczką.

Wchodzimy w nowy rok
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Tego dnia życzymy sobie – posługując się słowami z czytania liturgicznego – aby Pan nam błogosławił i strzegł nas:

„Niech Pan rozpromieni Oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje Oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.

Wciąż świętujemy narodzenie naszego Pana, bo – choć jest to święto Maryi – trudno jest oddzielić Matkę od Syna. Wchodząc w nowy rok, wzywamy imienia Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, bo to Ona, Matka Syna Bożego, jest obecna przy Nim i przy nas – w sposób bardzo dyskretny. Za Jej pośrednictwem powierzamy się Jezusowi.

Fiat Maryi jest dla nas wzorem przyjęcia Boga. Maryja żyje dla chwały Bożej i tego nas uczy.
Życząc sobie nawzajem Bożego błogosławieństwa, powierzamy się także Maryi, która zawsze jest tam, gdzie Jej Syn.

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn