Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Żywa Korona Maryi

03 Zywa Korona Maryi

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Różaniec Rodziców

Grupa modlitewna Różańca Rodziców zaprasza wszystkie osoby pragnące modlić się w intencji swoich dzieci. Nasze spotkania obywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12. Kontakt: Anita Połczyńska - Zadrożna anitazadrozna@yahoo.com

W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 1 STYCZNIA 2017 R.!!!! JEST MSZA ŚW. W INTENCJI NASZYCH DZIECI ADORACJA I SPOTKANIE

Święta Rodzino, módl się za nami...Kochani Rodzice,
Dziś obchodzimy szósty dzień oktawy Bożego Narodzenia oraz dzień Świętej Rodziny!
Niech będzie to dla nas czas przebaczenia, pojednania, pokoju i miłości w naszych Rodzinach, a Pan Jezus, Matka Boża i Święty Józef zawsze będa dla nas wzorem.
Rozpoczynający się ROK 2017 będzie rokiem wyjątkowym. W roku tym obchodzimy bowiem setną rocznicę OBJAWIEŃ FATIMSKICH! Objawień i tajemnic Bożych, które zmieniły świat i wskazały nam wszystkim drogi wiary i modlitwy.
Każdy kto chciał i miał serce zdolne do przyjęcia prawdy mógł ponownie odkryć to, o czym Kościół Święty
mówi  od 2000 lat. To, że Pan Jezus jest Panem, że Maryja Jego Matka jest również naszą Matką i że celem
naszego ziemskiego życia jest zbawienie duszy!!!!
Fatima niesie ze sobą wiele światła i duchowego umocnienia oraz nadziei. Niech ta nadzieja ożywia również naszą różańcową modlitwę.
Ten nowy rok to też pierwszy rok, w którym Polacy w kraju i my rozsiani po całym świecie, żyjemy już jako wierni poddani Pana Jezusa naszego Króla i Pana. Daje to nam wiele niezwykłych przywilejów, ale również stawia przed nami zupełnie nowe zadania. Pamiętajmy w naszej codziennej modlitwie o tym Bożym Królowaniu w naszych sercach.
W PIERWSZY DZIEŃ NOWEGO ROKU I W ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ RODZICIELKI ZAPRASZAMY NA MSZĘ ŚWIĘTĄ W INTENCJI NASZYCH NAJDROŻSZYCH DZIECI. UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W NAJBLIZSZĄ NIEDZIELĘ, 1 STYCZNIA 2017 R.!!!!, O GODZINIE 12. W  POŁUDNIE.
PO MSZY ŚWIĘTEJ ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I MODLITWA NA RÓŻAŃCU W INTENCJI NASZYCH DZIECI. TO PIĘKNY I BEZCENNY PREZENT, KTÓRY MOŻEMY PODAROWAĆ NASZYM DZIECIOM Z OKAZJI NOWEGO ROKU!
BĘDZIE RÓWNIEŻ SPOTKANIE PRZY KAWIE, HERBATCE I CIEŚCIE W SALI PARAFIALNEJ (BARDZO PROSIMY O PRZYNIESIENIE CIASTA :-)

WAŻNE INFORMACJE!!!! ŚRODA - CZUWANIE MODLITEWNE, W CZWARTEK ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP BIAŁA LILIA

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.Kochani Rodzice,
Grudzień to miesiąc, który obfituje w wiele wydarzeń. To także miesiąc rekolekcji, które mają przygotować nas duchowo na NARODZINY PANA JEZUSA.
W tym tygodniu w środę i w czwartek postarajmy się zrobić wszystko, aby wspólnie się spotkać na Adoracji i modlitwie.
W najbliższą środę, 7 grudnia br., w wigilię Święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
zapraszamy na CZUWANIE MODLITEWNE W OBRONIE ŻYCIA POCZĘTEGO I NIENARODZONYCH DZIECI.
Po Komunii Św. odnowimy, jak co roku, AKT ZAWIERZENIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RODZICÓW W INTENCJI DZIECI!!!!
Przynieśmy dla Matki Bożej białą lilię w dowód wdzięczności za otrzymane za Jej przyczyną Łaski i Błogosławieństwa dla naszych Dzieci i Rodzin.

Rozpoczniemy o godz. 5:30 PM  RÓŻANIEC ŚWIĘTY
                                       6:00 PM  MSZA ŚWIĘTA I AKT ZAWIERZENIA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ RODZICÓW
                                                       NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
                                       7:00 PM  ŚWIADECTWO
                                                       KONFERENCJA
                                                       CZUWANIE W OBRONIE POCZĘTEGO ŻYCIA I NIENARODZONYCH DZIECI
                                       9:00 PM   ZAKOŃCZENIE APELEM JASNOGÓRSKIM
                                        
WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

W CZWARTEK, 8 GRUDNIA BR., JEST ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
JEST TO ŚWIĘTO OBOWIĄZKOWE. W TYM DNIU JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚWIĘTEJ.

MSZA  ŚWIĘTA:
                                         8 AM
                                       12 W POŁUDNIE
                                         6 PM
Podczas Mszy Św. o godz. 6 PM będzie możliwość dokonania DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO    
PRZYPOMINAM RÓWNIEŻ, ŻE 8 GRUDNIA OD 12-1 PM JEST GODZINA ŚWIĘTA, GODZINA ŁASKI -  PODCZAS KTÓREJ MOŻEMY WYPROSIĆ MATKĘ BOŻĄ O SZCZEGÓLNIE POTRZEBNE NAM ŁASKI!!!!

Serdecznie pozdrawiam.
Z Panem Bogiem,
APZ

W NIEDZIELĘ 4 GRUDNIA MSZA ŚW. W INTENCJI DZIECI, ADORACJA, SPOTKANIE. W ŚRODĘ CZUWANIE MODLITEWNE!!!!

Kochani Rodzice,

W najbliższą NIEDZIELĘ, 4 GRUDNIA br. o godzinie 12. w południe, zostanie odprawiona Msza Święta w intencji naszych Najdroższych Dzieci. Po Mszy Św. - ADORACJA I MODLITWA RÓŻAŃCOWA.
Następnie spotkanie w sali Parafialnej przy kawie, herbatce i cieście (bardzo proszę o przyniesienie ciasta :-)).

W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy Adwent, czyli radosny czas oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa.
Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego adventus, które oznacza przyjście, przybycie. Okres Adwentu dzieli się na dwie części. Pierwsza (do 16 grudnia włącznie), to czas wyczekiwania paruzji, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Druga – to czas bezpośredniego przygotowania do Narodzenia Pańskiego, czyli wspominanego pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię.
Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem (w naszej Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie o godz. 6 PM). Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat).

Czytaj więcej...

6 LISTOPADA MSZA ŚW. W INTENCJI NASZYCH DZIECI, MODLITWA RÓŻAŃCOWA PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM I SPOTKANIE!!!!

Panie, Tyś Królem naszej Ojczyzny i każdego z nasKochani Rodzice,
Początek listopada wprowadza nas w tajemnicę spotkania z Bogiem, ponieważ wspominamy naszych bliskich zmarłych, którzy już doświadczyli tego osobistego z Nim spotkania. W tym wspomnieniu pojawia się refleksja o nieuchronności naszego ludzkiego życia. Pojawia się modlitwa za zmarłych z naszych Rodzin, za przyjaciół, znajomych i sąsiadów, za Kapłanów którzy nam służyli i za nieznanych zmarłych, zwłaszcza tych którzy zginęli w poniewierce, na obczyźnie i nieraz nie mają nawet swego grobu. Z wielkim bólem modlą się Rodzice, którzy utracili swoje Dziecko, a  jeszcze z większym ci, którzy dopuścili się na nim zbrodni aborcji.
W Roku Miłosierdzia, ta modlitwa nabiera jakiegoś szczególnego wymiaru łączności naszej i naszych bliskich, potrzebujących wsparcia naszą modlitwą w czyśćcu. Ta modlitwa w jakiś sposób jest potrzebna również każdemu z nas, gdyż przynosi ukojenie i pokój w sercu.
Listopad kończy rok liturgiczny. W tym roku jest to zwieńczenie szczególne. Po wielu wydarzeniach całego roku, związanych z 1050 Rocznicą Chrztu Polski, Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą Ojca św. Franciszka w Polsce oraz po wielkiej modlitwie pokuty i przebłagania za grzechy własne i Narodu, w Roku Świętym Miłosierdzia, przychodzi czas na zawierzenie Polski Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata.
Modlimy się w intencjach naszych Rodzin i  Narodu, z Maryją naszą Królową,  która prowadzi nas właśnie do Jezusa, do Jego królowania w naszych sercach, Rodzinach, w naszych miejscach zamieszkania i w pracy!!!!
Naszym ważnym zadaniem jest, szczególnie teraz,  pamiętać o szczerej i z serca płynącej modlitwie oraz o nieustannym zawierzaniu się Bogu.
Módlmy się, aby ten rok został zwieńczony zapowiedzianym Aktem Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi!
JUTRO PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA, A WIĘC KOLEJNA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI NASZYCH DZIECI!!!!
Po Mszy Św. adoracja Najświętszego Sakramentu i Modlitwa Różańcowa za nasze kochane Dzieci.
Następnie spotkanie w Sali Parafialnej przy kawie, herbatce i cieście (bardzo prosimy o przyniesienie ciasta :-)
Serdecznie pozdrawiam.
Z Panem Bogiem,
APZ

PILNE!!!! POGOTOWIE MODLITEWNE !!!! PROŚBA O MODLITWĘ W INTENCJI PANA ZENONA I PANI WIESŁAWY !!!!

Kochani Rodzice,
Prośba o modlitwę  w intencji Pana Zenona o ŁASKĘ CUDOWNEGO UZDROWIENIA, NIECHAJ PAN JEZUS MOŁOSIERNY OTOCZY GO SWOJĄ SZCZEGÓLNA OPIEKĄ.
Prośba o modlitwę w intencji Pani Wiesławy, najdroższej żony Pana Zenona - O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, SIŁY I POTRZEBNE ŁASKI ZA WSTAWIENNICTWEM NAJŚWIĘTSZEJ PANNY MARYI!!!
Z Panem Bogiem,
APZ

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn