Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Sakrament Eucharystii

Do Stołu Pańskiego (komunii) mogą przystępować wszyscy ochrzczeni po osiągnięciu odpowiedniego wieku (pojmujący czym jest Eucharystia), przygotowani przez półroczną katechezę oraz nie mający przeszkód moralnych czy prawnych.

Przygotowanie do I komunii (czy to dzieci, czy dorosłych) odbywa się zawsze przy parafii.

I Komunia dzieci 

Do przygotowania do I Komunii dzieci są na pierwszym spotkaniu przygotowawczym we październiku. 

Czytaj więcej...

Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania jest to sakrament ustanowiony przez Chrystusa w Kościele, w którym mocą Ducha Świętego, grzechy po Chrzcie popełnione, szczerze objęte żalem i wyznane spowiednikowi z wolą poprawy, zostają przez Boga odpuszczone mocą absolucji kapłańskiej.

Czytaj więcej...

Małżeństwo

Chrystus podniósł do godności sakramentu przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa. Chrześcijańscy małżonkowie są znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości łączącej Chrystusa z Kościołem (por. Ef 5, 25). Małżeństwo jest sakramentem społecznym, przyczyniającym się do budowania Kościoła. Stanowi podstawę wspólnoty rodzinnej, w której dzieci przez chrzest i chrześcijańskie wychowanie stają się członkami Ludu Bożego, Ciała Chrystusa.

Czytaj więcej...

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania powinien przyjąć każdy ochrzczony. Co prawda sakrament ten nie jest konieczny do zbawienia, jednak dzięki niemu doświadczamy umocnienia Duchem Świętym. Bierzmowanie można przyjąć dopiero przy osiągnięciu odpowiedniego wieku. 

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się tylko przy parafii.

Czytaj więcej...

Sakrament chrztu

Sakrament chrztu może przyjąć każdy nieochrzczony w Kościele Rzymskokatolickim oraz w Kościołach prawosławnych i protestanckich, w których chrzest jest uznawany przez Kościół Katolicki. Dorośli (także dzieci po skończeniu 7 roku życia) sami zgłaszają chęć przyjęcia chrztu. Powinni także wziąć udział w rocznym przygotowaniu. Chrzest niemowląt i małych dzieci zgłaszają rodzice.

Generalnie chrzest powinno się przyjąć we własnej parafii (w USA o przynależności do parafii decyduje głównie ZAPISANIE SIĘ!!!). Jeżeli chrzest ma się odbyć w innej parafii, należy wpierw uzyskać zgodę własnej wspólnoty parafialnej.

Czytaj więcej...

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
      (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn